QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AZRE.VN

 

Azre.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website bán hàng trực tuyến (được gọi tắt là “Sàn thương mại điện tử Azre.vn”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.Azre.vn được xây dựng nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau và/hoặc mua sắm hàng hoá, dịch vụ trực tuyến. Sứ mệnh Azre.vn hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua và các sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử Azre.vn là hàng sản xuất chính hãng.

ĐỊNH NGHĨA

“Azre.vn” hoặc “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Azre.vn” là sàn giao dịch thương mại điện tử và cũng là website bán hàng trực tuyến có tên website và địa chỉ miền là Azre.vn. “Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Azre.vn đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT Azre.vn và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Azre.vn các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Seller” tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Khác hàng. “Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử Azre.vn.

 

“COD” là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
“Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT Azre.vn.
“Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Azre.vn.

 

NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn thương mại điện tử Azre.vn được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Azre.vn là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Azre.vn.

Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Azre.vn đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử Azre.vn nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm hoặc cung cấp voucher/phiếu khuyến mại trên Sàn TMĐT Azre.vn. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Azre.vn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.

Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Azre.vn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.

Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Azre.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Azre.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Azre.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Azre.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

Quy chế này và các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử Azre.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.